PENGURUSAN IBADAH QURBAN (BAHAGIAN 2)

PENGURUSAN IBADAH QURBAN (BAHAGIAN 2)

PENGURUSAN IBADAH QURBAN (BAHAGIAN 2) bagaimanakah pengurusan ibadah Qurban? Baca Juga : TATACARA PELAKSANAAN IBADAH QURBAN (BAHAGIAN 1) TAFSIRAN Bagi maksud garis panduan ini: “Akad Wakalah” bermaksud suatu akad untuk mewakilkan orang lain (wakil) melaksanakan urusan dalam mengendalikan perkara yang diharuskan oleh syarak. “Muwakkil (pewakil)” bermaksud orang yang menyuruh orang lain menjadi wakil atau orang yang…

Read More