PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50 

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50
Share Artikel Ini Di Media Sosial

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50 

Anda boleh membuat sekali sahaja pengeluaran sebahagian ataupun kesemua simpanan Akaun 2 apabila mencapai umur 50 tahun untuk digunakan sebagai persediaan untuk persaraan anda.

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50

 

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON

 • Warganegara dan Bukan Warganegara
 • Berumur di antara 50 hingga sebelum mencapai umur 55 tahun
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2

 

APA YANG BOLEH DIKELUARKAN

 • Keseluruhan simpanan dalam Akaun 2
 • Sebahagian dari Simpanan Akaun 2

 

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50

APA YANG ANDA PERLUKAN

 1. Dokumen Dengan MyKad

 • MyKad
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk pengesahan cop ibu jari gagal
 • Sijil Kelahiran/Surat Pengesahan Identiti dari Jabatan Pendaftaran Negara – jika tarikh lahir berbeza dari yang tercatat di kad pengenalan
 • Nombor akaun simpanan/nombor akaun semasa/surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/maklumat pemegang akaun

*Ahli tidak perlu mengisi borang permohonan, hanya perlu menurunkan Cap Ibu Jari (CIJ) di atas ‘Notis Pengesahan Permohonan Pengeluaran’ sebagai bukti permohonan pengeluaran.

 

 1. Dokumen Tanpa MyKad

 

 • Sijil kelahiran/Surat Pengesahan identiti dari Jabatan Pendaftaran Negara – jika tarikh lahir berbeza dari yang tercatat di kad pengenalan
 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan
 • Nombor akaun simpanan/nombor akaun semasa/surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/maklumat pemegang akaun Pasport, Sijil Kewarganegaraan dan lain-lain dokumen pengenalan – untuk bekas warganegara yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos, 1995 dan tidak dapat menunjukkan kad pengenalan
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk pengesahan cop ibu jari gagal (https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/147596/KWSP_3_Pindaan.pdf/09f303fb-174a-83b1-f7c8-0ca8ec962290?t=1547688456937)

 

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50

 

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2
PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2

 

PENGELUARAN BOLEH DILAKUKAN MELALUI DUA CARA IAITU

 

 

 

CARA BAYARAN DALAM NEGARA VS LUAR NEGARA

DALAM NEGARA LUAR NEGARA
Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda

Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank

Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda

Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan

Anda akan diberi Cek Jurubank

Jika bayaran ke akaun anda gagal

Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar

Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan

 

PERINGATAN PENTING

 1. Mengesahkan dokumen anda

Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh ORANG YANG DIBERI KUASA.

(Lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

 

 

ORANG YANG DIBERI KUASA.

 1. PEMOHON DI MALAYSIA

 

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Salinan MyKad/Pasport dan dokumen-dokumen sokongan lain ·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 ke atas atau Pegawai kaunter KWSP)

·         Pegawai Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi/Konsulat Negara pemohon di Malaysia

·         Majikan Pemohon

·         Ketua Kampung/Penghulu/Penggawa

Jaksa Pendamai

·         Peguam bela dan peguam cara

·         Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

·         Ahli Dewan Undangan Negeri

·         Ahli Parlimen

·         Ketua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Ketua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP)

 

Salinan resit pembayaran untuk yuran pembelajaran ·         Pegawai di Institut Pengajian Tinggi Awam

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

 

Surat kelulusan kursus yang diiktiraf dan sebarang dokumen lain yang dikeluarkan oleh institut pengajian tinggi swasta ·         Pegawai di Institut Pengajian Tinggi Swasta

 

Skim Pelaburan Ahli  

·         Pegawai Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dibenarkan

 

Pengeluaran Meninggalkan Negara ·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 ke atas atau Pegawai kaunter KWSP)

·         Pegawai Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi/Konsulat Negara pemohon di Malaysia

Majikan Pemohon

 

Pengeluaran Perumahan – Semua dokumen utama dan sokongan

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

·         Peguam yang menguruskan proses jual beli/pinjaman

Pegawai Bank berkaitan yang menguruskan pinjaman

 

 

 

 

PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50

 

 1. PEMOHON LUAR NEGARA

 

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Semua dokumen ·         Kedutaan Malaysia

·         Suruhanjaya Tinggi/Konsulat Malaysia

·         Suruhanjaya Perdagangan Malaysia

·         Notari Awam

·         Ketua Pejabat Pelajar Antarabangsa universiti berkenaan (Hanya untuk pengeluaran Pelajaran)

 

 

 

 

 

 1. PEMOHON PENGELUARAN KEMATIAN

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Salinan MyKad dan dokumen sokongan lain

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

·         Majikan Pemohon

·         Ketua Kampung/Penghulu/Penggawa

Jaksa Pendamai

·         Peguam

·         Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

·         Ahli Dewan Undangan Negeri

·         Ahli Parlimen

 

Salinan Surat Pentadbiran/Geran Probet ATAU Surat Pentadbiran/Geran Probet Dalam Talian (Online) Dicetak

 

·         Pihak berkuasa yang mengeluarkan Surat Pentadbiran/Geran Probet

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

 

Salinan buku akaun bank

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

Pegawai Bank berkenaan

 

 

 

Baca Juga :KWSP LANCAR PLATFORM i-LINDUNG (UNTUK PEMBELIAN PRODUK PERLINDUNGAN)

 

 

 1. Pastikan bank panel anda

Rujuk kepada senarai BANK PANEL KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli.

BANK PANEL KWSP  boleh rujuk di:-

https://www.kwsp.gov.my/ms/about-epf/resources/panel-banks-certifying-    officers#panelbanks

 

BANK PANEL KWSP

Panel Institusi Pengkreditan Terus Akaun Semasa/Simpanan

 

·         Affin Bank Bhd

·         Agrobank Bhd

·         Alliance Bank Bhd

·         Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Bhd

·         AmBank Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

·         Bank Muamalat Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Citibank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         HSBC Amanah Malaysia Bhd

·         HSBC Bank Bhd

·         Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bhd

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         Standard Chartered Bank Bhd

·         Standard Chartered Saadiq Bhd

·         United Overseas Bank Bhd

 

Panel Institusi Pengkreditan Terus Pinjaman Perumahan

 

·         Affin Bank

·         Alliance Bank Malaysia Bhd

·         Ambank (M) Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Citibank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         HSBC Bank (M) Bhd

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bank Bhd

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         United Overseas Bank (Malaysia) Bhd

 

 

Panel bank Prima

 

·         Ambank

·         CIMB

·         Maybank

·         RHB

 

Institusi Pengurusan Dana

 

·         Affin Hwang Asset Management Berhad

·         Amanah Saham Nasional Berhad

·         Amanah Saham Sarawak Berhad

·         AmFunds Management Berhad

·         Astute Fund Management Berhad

·         BOS Wealth Management Malaysia Berhad

·         Eastspring Investments Berhad

·         Hong Leong Asset Management Bhd

·         KAF Investment Fund Berhad

·         Kenanga Investors Berhad

·         Manulife Investment Management (M) Berhad

·         MIDF Amanah Asset Management Berhad

·         Pheim Unit Trusts Berhad

·         PMB Investment Berhad

·         Principal Asset Management Berhad

·         Public Mutual Berhad

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Beli/Bina Rumah

 

·         Affin Bank Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         CIMB Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Dan Ansurans Bulanan Pinjaman Perumahan

 

·         Affin Bank Bhd

·         Alliance Bank Bhd

·         AmBank Bhd

·         Bank Islam (M) B

·         Bank Muamalat Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bank

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         United Overseas Bank Bhd

 

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Pendidikan

 

·         Institusi Pengajian Tinggi

ü  International Islamic University Malaysia (IIUM)

ü  Universiti Multimedia(MMU)

ü  Open University Malaysia (OUM)

ü  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

ü  UNITAR International University

ü  Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang (UPM)

ü  UTMSPACE

ü  Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

ü  Universiti Malaya (UM)

ü  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

ü  Pusat Kembangan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (PKP UKM)

ü  Admal Aviation College (Admal)

ü  Universiti Malaysia Pahang (UMP)

ü  University of Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed)

ü  Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

ü  Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru (UTMJB)

ü  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

ü  Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

ü  Allied Aeronautics Training Centre Sdn Bhd (AATC)

 

·         Pemberi Pinjaman Pendidikan

ü  Majlis Amanah Rakyat (MARA)

ü  Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

ü  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

ü  Yayasan ANGKASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hantar ke KWSP

Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

CARI KWSP TERDEKAT di sini https://www.kwsp.gov.my/ms/reach-us/offices-kiosks

 

MEL KE KWSP

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

Karung Berkunci No. 220

Jalan Sultan

46720 Petaling Jaya,

Selangor, Malaysia

 

 

 

 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *