PENGELUARAN KWSP UNTUK PERUBATAN (KESIHATAN)

PENGELUARAN KWSP UNTUK PERUBATAN (KESIHATAN)
Share Artikel Ini Di Media Sosial

PENGELUARAN KWSP UNTUK PERUBATAN (KESIHATAN)

 

Bantuan Pada Masa Yang Sukar

Menyokong anda & keluarga anda melalui keperluan perubatan

 

Dengan kemajuan teknologi dan penemuan perubatan yang ada pada abad ini telah meningkatkan jangka hayat dan kualiti kehidupan, tetapi pada hakikatnya kos penjagaan kesihatan tetap mahal.

KWSP membenarkan ahli yang menghadapi masalah kesihatan untuk membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi membiayai kos perubatan PENYAKIT KRITIKAL dan/ atau peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan juga RAWATAN KESUBURAN.

 

PENYAKIT KRITIKAL

Siapa Yang Boleh Memohon?

 • Warganegara dan Bukan Warganegara
 • Berumur 55 tahun ke bawah
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2

Keperluan tambahan

 • Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan
 • Penyakit/ Peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh KWSP *
 • Tidak mendapat rawatan alternatif

*Semua peralatan perubatan dan/atau ubat yang disarankan oleh doktor (secara bertulis) adalah layak untuk pengeluaran kesihatan dan tertakluk kepada jenis penyakit, yang dibenarkan oleh KWSP

 

Baca Juga : Cara Penjimatan Eletrik Dirumah (Bil Eletrik Dirumah Anda Tinggi?)

 

Siapa Yang Layak Dibiayai?

 • Diri sendiri
 • Ibubapa anda (kandung, angkat, tiri, mentua)
 • Pasangan anda
 • Adik-beradik anda (kandung)
 • Anak-anak anda (kandung, angkat, tiri)

 

Apa Yang Dilindungi?

1.Kanser

 

2.Sistem Kardiovaskular

 • Arrhythmia Requiring Device Insertion (Pacemaker/Defibrillator)
 • Cardiomyopathy/Heart Failure
 • Congenital Heart Disease
 • Constrictive Pericarditis
 • Coronary Artery Disease/Ischaemic Heart Disease
 • Heart Attack/Myocardial Infarction
 • Heart Block Requiring Surgical Intervention/Pacemaker/Battery Implant
 • Heart Valve Replacement/Valvular Heart Disease Requiring Replacement
 • Peripheral Vascular Disease
 • Surgery to Aorta/Diseases of the Aorta Requiring Surgery

 

3.Endokrin/Perubatan

 • Epilepsy & Movement Disorders Requiring Deep Brain Stimulation or Surgery
 • Guillain-Barré Syndrome Requiring Immunoglobulin Treatment
 • Morbid Obesity or Obesity with Multiple Medical Complications and Life Threatening Requiring Bariatric Surgery
 • Pituitary Tumors
 • Sepsis with One or More Major Organ Failure
 • Type 1 Diabetes with Criteria for Insulin Pump Therapy

 

 

4.Gastroenterologi/Hepatologi

 • Chronic Inflammatory Bowel Disease
 • Chronic Liver Disease
 • Fulminant Viral Hepatitis
 • Pulmonary Hypertension

5.Sistem genitourinari

 • Congenital Urinary Abnormalities Requiring Urgent and Major Surgical Intervention
 • Chronic Kidney Disease/Failure
 • Medullary Cystic Disease
 • Renal Calculi Requiring Surgical Intervention

 

 

6.Hematologi

 • Aplastic Anaemia
 • Haemophilia (Moderate to Severe – Factor Activity <5%)
 • Hematological Malignancies – Leukemia, Multiple Myeloma (Acute or Chronic Leukemia Diagnosed by Physician
 • Hematopoietic Stem Cell Transplantation
 • Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) – Thrombocytopenia Refractory to Convention Steroid Treatment (1st Line Treatment)
 • Lymphoma
 • Myeloproliferative Disorders Requiring Blood Transfusion and/or Chelating Agents
 • Thalassemia Major Requiring Chelating Agent

 

7.Sistem saraf

 • Alzheimer’s Disease
 • Apallic Syndrome
 • Benign Tumor Of Brain
 • Cerebral Palsy
 • Coma
 • Encephalitis
 • Loss Of Speech
 • Major Head Trauma
 • Meningitis
 • Motor Neuron Disease
 • Multiple Sclerosis
 • Muscular Dystrophy
 • Paralysis
 • Parkinson’s Disease
 • Poliomyelitis
 • Stroke
 • Total Permanent Disability

 

 

8.Oftalmologi

 • Advanced Diabetic Eye Disease – Diagnosed by Specialist
 • Age Related Macular Degeneration (Armd)/Polypoidal Choroidal Vasculopathy (PCV)
 • Blindness
 • Cataract Requiring Surgery (Intraocular Lens – IOL)
 • Corneal Disorders Requiring Corneal Surgery (Corneal Transplant) – Diagnosed by Specialist
 • Enopthalmic Socket – Diagnosed by Specialist
 • Glaucoma Requiring Surgery with Glaucoma Implant
 • Retinal Vascular Disease – Diagnosed by Specialist

 

 9.Ortopedik

 • Gangrene/Necrotizing Fasciitis Requiring Amputation
 • Knee Injury Requiring Surgery/Implant/Graft
 • Osteoarthritis Requiring Surgery/Implant
 • Prolapse Intervertebral Disc with Significant Neurological Deficit Requiring Surgery
 • Shoulder Injury with Instability/Function Compromised Requiring Surgery/Implant/Graft
 • Spinal Stenosis with Significant Neurological Symptoms/Deficit Requiring Surgery
 • Unstable Spine Fractures/Trauma Requiring Surgery and Implant/Rehab Equipment

 

 

10.Sistem Pernafasan

 • Bronchiectasis
 • Chronic Lung Disease
 • Lung Fibrosis
 • Obstructive Sleep Apnea
 • Secondary Pulmonary Hypertension
 • Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) / Emphysema

11.Penyakit kanak-kanak di bawah 16 tahun

 • Congenital Diseases Requiring Medical or Surgical Intervention Treated by Specialist Intellectual
 • Impairment Due to Accident or Sickness
 • Leukemia
 • Severe Asthma

 

12.Penyakit Mental

 • Bipolar Mood
 • Major Depression
 • Schizophrenia

 

 

 

13.Sistem Muskuloskeletal

 • Systemic Lupus Erythematosus (SLE) with Major Organ Involvement
 • Systemic Sclerosis/Scleroderma with Functional Impairment and/or Major Organ Involvement
 • Rheumatoid Arthritis/ Arthritis of any joint with Deformities requiring Surgery/Orthosis

14.Rheumatologi

 • Ankylosing Spondylitis Active Disease with Functional Impairment and/or Disability
 • Chronic Tophaceous Gout with Functional Impairment and/or Disability
 • Psoriatic Arthritis Active Disease with Functional Impairment and/or Disability
 • Rheumatoid Arthritis/ Arthritis of any joint with Deformities requiring Surgery/Orthosis

 

15.Lain Lain Penyakit

 • AIDS/HIV
 • Deafness
 • Loss of Independent Existence
 • Major Burns
 • Major Organ Transplant
 • Terminal Illness

 

KATEGORI

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan ahli keluarga yang diluluskan

 

Apa Yang Boleh Dikeluarkan?

PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA

 

Jumlah kos rawatan sebenar*

ATAU

Keseluruhan simpanan dalam Akaun 2

(mana yang lebih rendah)

Jumlah yang dipohon

ATAU

Simpanan Akaun 2 pemohon masing-masing

ATAU

Baki kos rawatan setelah ditolak amaun pengeluaran pemohon terdahulu

(mana yang lebih rendah)

 

 

*Jika kos perubatan telah dibiayai sebahagiannya oleh majikan ahli/pesakit, anda hanya boleh mengeluarkan baki kos perubatan yang belum dilangsaikan.

 

 

Pilihan Bayaran

 • Bayaran kepada ahli jika kos perubatan telah dibayar
 • Bayaran kepada institusi perubatan dalam negara jika kos perubatan masih tertunggak/belum selesai

 

 

Apa Yang Anda Perlukan?

 • Borang KWSP 9D (AHL) dan Senarai Semak Dokumen

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/147458/KWSP_9D_AHL.pdf

 

 • Salinan dokumen pengenalan diri bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)

 

 • Buku bank/Penyata akaun simpanan/penyata akaun semasa/surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/maklumat pemegang akaun

 

 

 • Surat pengesahan daripada majikan ahli dan/atau ahli keluarga yang mengesahkan tanggungan pembiayaan kos perubatan (jika berkenaan)

 

 

 

Dokumen Tambahan Yang Diperlukan Bagi Institusi Dalam Dan Luar Negara

Permohonan pengeluaran yang melibatkan Institusi Perubatan dalam dan luar negara memerlukan dokumen sokongan yang mungkin berbeza bagi pembiayaan kesihatan. Oleh yang demikian, amatlah penting untuk memastikan semua keperluan dokumen adalah lengkap bagi kelancaran proses permohonan.

 

INSTITUSI PERUBATAN DALAM NEGARA

 1. Bukti penyakit

Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

Lihat Sampel Laporan Perubatan – Penyakit Kritikal LPP-1

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/1338072/Laporan+Perubatan+Penyakit+Kritikal+LPP1+Apr2020+Fillable.pdf

 

Lengkap dengan maklumat pesakit dan penyakit yang dihidapi serta kesan kepada pesakit jika tidak mendapat rawatan. Laporan perubatan juga perlu, diturunkan cop Institusi Perubatan, tandatangan, cop nama penuh, jawatan dan bidang doktor yang merawat ahli  (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima).

 

 1. Bukti bayaran

Bil rawatan sebenar DAN Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)

Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan nombor dokumen pengenalan diri diperlukan.

 

 1. Bukti identiti

Dokumen Pengenalan Diri pesakit

*Sekiranya pemohon bukan pesakit*

 

 1. Surat Pengesahan Majikan

Surat pengesahan tanggungan majikan pemohon/pesakit (jika bekerja)

Pesakit

 

Status Pekerjaan

 

Surat Pengesahan Majikan

 

i) Ahli

 

Bekerja

 

Ahli

 

ii) Anak

 

Ibu/bapa bekerja

 

Ibu dan bapa

 

iii) Suami/isteri

 

Suami/isteri bekerja

 

Pesakit DAN pasangan

 

iv) Ibu/bapa

 

Anak/ibu/bapa bekerja

 

Pemohon/ibu/bapa

 

v) Adik-beradik

 

Bekerja

 

Pesakit, pemohon dan ibu/bapa pesakit

 

 

 

 1. Bukti pertalian

Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran/Sijil Pendaftaran Anak Angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

Mana-mana yang berkenaan

*jika pemohon bukan pesakit

 

 1. Lampiran Bil/Invois dan Resit Bayaran

 2. Surat Pengesahan Pembayaran Kos Rawatan dan Kebenaran

 

 

INSTITUSI PERUBATAN LUAR NEGARA

 • Bukti Penyakit

Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

Lihat Sampel Laporan Perubatan – Penyakit Kritikal LPP-1

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/1338072/Laporan+Perubatan+Penyakit+Kritikal+LPP1+Apr2020+Fillable.pdf

 

DAN

Surat perakuan doktor yang merawat pesakit dalam negara yang mengandungi maklumat pesakit dan penyakit yang dihidapi serta kesan kepada pesakit jika tidak mendapat rawatan*

              *Jika berkenaan (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima)*

 

 • Bukti Bayaran

Bil rawatan sebenar

DAN

Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)

Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan dokumen pengenalan diri diperlukan.

 

 • Bukti Identiti

Dokumen Pengenalan Diri pesakit*

*Sekiranya pemohon bukan pesakit

 

 • Surat Pengesahan Majikan

Surat pengesahan tanggungan majikan pemohon/pesakit (jika bekerja)

 

 • Bukti Pertalian*

Sijil perkahwinan / Sijil kelahiran / Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

Mana-mana yang berkenaan

*Jika pemohon bukan pesakit*

 

 • Lampiran Bil/Invois dan Resit Bayaran
 • Surat Pengesahan Pembayaran Kos Rawatan dan Kebenaran

 

 

MEMOHON PENGELUARAN MANUAL KESIHATAN KWSP

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/147458/KWSP_9D_AHL.pdf

 

 

 

RAWATAN KESUBURAN

 

Siapa Yang Boleh Memohon?

 • Warganegara dan Bukan Warganegara
 • Berumur 55 tahun ke bawah
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2
 • Pasangan (Suami/Isteri) yang sah berkahwin dari segi undang-undang

 

Keperluan tambahan

 • Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan
 • Tidak mendapat rawatan alternatif
 • Rawatan Kesuburan dibenarkan:
  1. Intrauterine insemination (IUI)
  2. In-Vitro Fertilisation (IVF)
  3. Intracytoplasmic Sperm injection (ICSI)

 

 

Siapa Yang Layak Dibiayai?

 • Diri sendiri
 • Pasangan anda**
 • **Permohonan pengeluaran bagi tujuan rawatan kesuburan, kelayakan memohon hanya dibenarkan kepada pasangan (suami/isteri) yang sah berkahwin sahaja.

 

 

KATEGORI

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan

 

 

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Jumlah kos rawatan sebenar*

ATAU

Keseluruhan simpanan dalam Akaun 2

(mana yang lebih rendah)

Jumlah yang dipohon

ATAU

Simpanan Akaun 2 pemohon masing-masing

ATAU

Baki kos rawatan setelah ditolak amaun pengeluaran pemohon terdahulu

(mana yang lebih rendah)

 

 

*Jika kos perubatan telah dibiayai sebahagiannya oleh majikan ahli/pesakit, anda hanya boleh mengeluarkan baki kos perubatan yang belum dilangsaikan.

 

 

Pilihan Bayaran

 • Bayaran kepada ahli

Jika kos perubatan telah dibayar

 • Bayaran kepada institusi perubatan dalam negara

Jika kos perubatan masih tertunggak/belum selesai

 

 

 

Apa Yang Anda Perlukan?

 • Borang KWSP 9D (AHL) dan Senarai Semak Dokumen RUJUK https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/147458/KWSP_9D_AHL.pdf
 • Salinan dokumen pengenalan diri bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Buku bank/Penyata akaun simpanan/penyata akaun semasa/surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/maklumat pemegang akaun
 • Surat pengesahan daripada majikan ahli dan/atau ahli keluarga yang mengesahkan tanggungan pembiayaan kos perubatan (jika berkenaan)
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal
 • Laporan Perubatan – Rawatan Kesuburan LPP-2

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/1338072/Format+Laporan+Rawatan+Kesuburan+LPP2-+V01092020+Fillable.pdf

 

Baca Juga : KWSP LANCAR PLATFORM i-LINDUNG (UNTUK PEMBELIAN PRODUK PERLINDUNGAN)

Dokumen tambahan yang diperlukan

INSTITUSI PERUBATAN DALAM NEGARA

 1. Bukti rawatan kesuburan

Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

Lihat Sampel Laporan Perubatan – Rawatan Kesuburan LPP-2

Lengkap dengan maklumat pesakit dan rawatan kesuburan yang dibuat.

Laporan perubatan juga perlu, diturunkan cop Institusi Perubatan, tandatangan, cop nama penuh, jawatan dan bidang doktor yang merawat ahli  (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima).

 

 

 1. Bukti bayaran

Bil rawatan sebenar

DAN

Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)

Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan nombor dokumen pengenalan diri diperlukan.

Nota: Kelayakan adalah tertakluk kepada rawatan yang diterima mulai 1 Januari 2020.

 

 

 1. Bukti identiti

Dokumen Pengenalan Diri pesakit

*Sekiranya pemohon bukan pesakit*

 

 1. Surat Pengesahan Majikan

Surat pengesahan tanggungan majikan ahli dan pasangan (jika bekerja)

 

 

 1. Bukti pertalian*

Sijil Perkahwinan

*jika pemohon bukan pesakit*

 

 1. Lampiran Bil/Invois dan Resit Bayaran

Surat Pengesahan Pembayaran Kos Rawatan dan Kebenaran

 

MEMOHON PENGELUARAN MANUAL RAWATAN KESUBURAN

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/147458/KWSP_9D_AHL.pdf

 

CARA BAYARAN DALAM NEGARA VS LUAR NEGARA

DALAM NEGARA LUAR NEGARA
Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda

Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank

Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda

Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan

Anda akan diberi Cek Jurubank

Jika bayaran ke akaun anda gagal

Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar

Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan

 

Baca Juga : PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50 

 

PERINGATAN PENTING

 1. Mengesahkan dokumen anda

Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh ORANG YANG DIBERI KUASA.

(Lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

 

 

ORANG YANG DIBERI KUASA.

 1. PEMOHON DI MALAYSIA

 

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Salinan MyKad/Pasport dan dokumen-dokumen sokongan lain ·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 ke atas atau Pegawai kaunter KWSP)

·         Pegawai Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi/Konsulat Negara pemohon di Malaysia

·         Majikan Pemohon

·         Ketua Kampung/Penghulu/Penggawa

Jaksa Pendamai

·         Peguam bela dan peguam cara

·         Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

·         Ahli Dewan Undangan Negeri

·         Ahli Parlimen

·         Ketua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Ketua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP)

 

Salinan resit pembayaran untuk yuran pembelajaran ·         Pegawai di Institut Pengajian Tinggi Awam

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

 

Surat kelulusan kursus yang diiktiraf dan sebarang dokumen lain yang dikeluarkan oleh institut pengajian tinggi swasta ·         Pegawai di Institut Pengajian Tinggi Swasta

 

Skim Pelaburan Ahli  

·         Pegawai Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dibenarkan

 

Pengeluaran Meninggalkan Negara ·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 ke atas atau Pegawai kaunter KWSP)

·         Pegawai Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi/Konsulat Negara pemohon di Malaysia

Majikan Pemohon

 

Pengeluaran Perumahan – Semua dokumen utama dan sokongan

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

·         Peguam yang menguruskan proses jual beli/pinjaman

Pegawai Bank berkaitan yang menguruskan pinjaman

 

 

 

 

Baca Juga : PENGELUARAN KWSP BAGI PERUMAHAN FLEKSIBEL

 

 1. PEMOHON LUAR NEGARA

 

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Semua dokumen ·         Kedutaan Malaysia

·         Suruhanjaya Tinggi/Konsulat Malaysia

·         Suruhanjaya Perdagangan Malaysia

·         Notari Awam

·         Ketua Pejabat Pelajar Antarabangsa universiti berkenaan (Hanya untuk pengeluaran Pelajaran)

 

 

 

 

 

 1. PEMOHON PENGELUARAN KEMATIAN
Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Salinan MyKad dan dokumen sokongan lain

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

·         Majikan Pemohon

·         Ketua Kampung/Penghulu/Penggawa

Jaksa Pendamai

·         Peguam

·         Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

·         Ahli Dewan Undangan Negeri

·         Ahli Parlimen

 

Salinan Surat Pentadbiran/Geran Probet ATAU Surat Pentadbiran/Geran Probet Dalam Talian (Online) Dicetak

 

·         Pihak berkuasa yang mengeluarkan Surat Pentadbiran/Geran Probet

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

 

Salinan buku akaun bank

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

Pegawai Bank berkenaan

 

 

 

 

 

 1. Pastikan bank panel anda

Rujuk kepada senarai BANK PANEL KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli.

BANK PANEL KWSP  boleh rujuk di:-

https://www.kwsp.gov.my/ms/about-epf/resources/panel-banks-certifying-    officers#panelbanks

 

BANK PANEL KWSP

Panel Institusi Pengkreditan Terus Akaun Semasa/Simpanan

 

·         Affin Bank Bhd

·         Agrobank Bhd

·         Alliance Bank Bhd

·         Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Bhd

·         AmBank Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

·         Bank Muamalat Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Citibank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         HSBC Amanah Malaysia Bhd

·         HSBC Bank Bhd

·         Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bhd

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         Standard Chartered Bank Bhd

·         Standard Chartered Saadiq Bhd

·         United Overseas Bank Bhd

 

Panel Institusi Pengkreditan Terus Pinjaman Perumahan

 

·         Affin Bank

·         Alliance Bank Malaysia Bhd

·         Ambank (M) Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Citibank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         HSBC Bank (M) Bhd

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bank Bhd

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         United Overseas Bank (Malaysia) Bhd

 

 

Panel bank Prima

 

·         Ambank

·         CIMB

·         Maybank

·         RHB

 

Institusi Pengurusan Dana

 

·         Affin Hwang Asset Management Berhad

·         Amanah Saham Nasional Berhad

·         Amanah Saham Sarawak Berhad

·         AmFunds Management Berhad

·         Astute Fund Management Berhad

·         BOS Wealth Management Malaysia Berhad

·         Eastspring Investments Berhad

·         Hong Leong Asset Management Bhd

·         KAF Investment Fund Berhad

·         Kenanga Investors Berhad

·         Manulife Investment Management (M) Berhad

·         MIDF Amanah Asset Management Berhad

·         Pheim Unit Trusts Berhad

·         PMB Investment Berhad

·         Principal Asset Management Berhad

·         Public Mutual Berhad

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Beli/Bina Rumah

 

·         Affin Bank Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         CIMB Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Dan Ansurans Bulanan Pinjaman Perumahan

 

·         Affin Bank Bhd

·         Alliance Bank Bhd

·         AmBank Bhd

·         Bank Islam (M) B

·         Bank Muamalat Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bank

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         United Overseas Bank Bhd

 

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Pendidikan

 

·         Institusi Pengajian Tinggi

ü  International Islamic University Malaysia (IIUM)

ü  Universiti Multimedia(MMU)

ü  Open University Malaysia (OUM)

ü  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

ü  UNITAR International University

ü  Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang (UPM)

ü  UTMSPACE

ü  Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

ü  Universiti Malaya (UM)

ü  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

ü  Pusat Kembangan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (PKP UKM)

ü  Admal Aviation College (Admal)

ü  Universiti Malaysia Pahang (UMP)

ü  University of Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed)

ü  Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

ü  Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru (UTMJB)

ü  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

ü  Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

ü  Allied Aeronautics Training Centre Sdn Bhd (AATC)

 

·         Pemberi Pinjaman Pendidikan

ü  Majlis Amanah Rakyat (MARA)

ü  Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

ü  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

ü  Yayasan ANGKASA

 

 

 

 1. Hantar ke KWSP

Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

CARI KWSP TERDEKAT di sini https://www.kwsp.gov.my/ms/reach-us/offices-kiosks

 

MEL KE KWSP

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

Karung Berkunci No. 220

Jalan Sultan

46720 Petaling Jaya,

Selangor, Malaysia

 

 1. Perlu maklumat lanjut?

Layari : https://www.kwsp.gov.my/ms/home

 

 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *