PENGELUARAN KWSP MEMBINA KEDIAMAN DARIPADA AKAUN 2

PENGELUARAN KWSP MEMBINA KEDIAMAN DARIPADA AKAUN 2
Share Artikel Ini Di Media Sosial

PENGELUARAN KWSP MEMBINA KEDIAMAN DARIPADA AKAUN 2

 

Membina sebuah rumah merupakan pelaburan yang terbesar bagi ahli. Bagi membantu ahli membina rumah impian mereka, kami membenarkan ahli membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi membiayai pembinaan rumah.

 

 1. DENGAN PEMBELIAN TANAH
 2. ATAS TANAH YANG DIMILIKI

Baca Juga : PENGELUARAN KWSP UNTUK PERUBATAN (KESIHATAN)

 

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON DENGAN PEMBELIAN TANAH

 • Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara
 • Umur bawah 55
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2
 • Ahli/pasangan ahli membeli tanah dan membina sebuah rumah di atas tanah tersebut*
 • Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan** ATAU pembiayaan sendiri
 • Surat Perjanjian Membina Rumah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima

 

*Kos membeli tanah boleh diambil kira dengan syarat tarikh Perjanjian Jual Beli Tanah adalah dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh Perjanjian Bina Rumah

*Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjata Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

 

Baca Juga : PENGELUARAN KWSP BAGI PERUMAHAN FLEKSIBEL

PENGELUARAN KWSP MEMBINA KEDIAMAN DARIPADA AKAUN 2

SIAPA YANG BOLEH MEMOHON DENGAN ATAS TANAH YANG DIMILIKI

 • Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara
 • Umur bawah 55
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2
 • Ahli/pasangan ahli membina/telah membina di atas tanah milik ahli/pasangan ahli/yang diiktiraf oleh agensi kerajaan (seperti FELDA) ATAU membina/ telah membina rumah panjang (Untuk Sabah & Sarawak)
 • Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan** ATAU pembiayaan sendiri
 • Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/ Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan
 • Kelayakan
 • Surat Perjanjian Membina Rumah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima

Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Korporasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

 

 

KATEGORI

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama pasangan/ahli keluarga

 

APA YANG ANDA BOLEH KELUARKAN

PERKARA PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA PASANGAN/AHLI KELUARGA
Pinjaman Perumahan Perbezaan di antara kos pembinaan rumah dengan pinjaman + 10% daripada kos pembinaan

ATAU Semua simpanan dalam Akaun 2

(mana yang lebih rendah)

 

Perbezaan di antara kos pembinaan rumah dengan pinjaman + 10% daripada kos pembinaan

ATAU

Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon

(mana yang lebih rendah)

 

Pembiayaan Sendiri/Tunai Kos pembinaan + tambahan 10%

ATAU

Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon

(mana yang lebih rendah)

 

Kos pembinaan + tambahan 10%

ATAU

Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon

(mana yang lebih rendah)

 

Baca Juga : PENGELUARAN SEBAHAGIAN KWSP AKAUN2 DI USIA 50 

APA YANG ANDA PERLUKAN UNTUK URUSAN PEMBINAAN RUMAH

Dokumen

 

 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal

https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/147596/KWSP_3_Pindaan.pdf/09f303fb-174a-83b1-f7c8-0ca8ec962290?t=1547688456937

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Buku bank atau salinan penyata akaun bank (bagi tujuan pengesahan)
 • Perjanjian bina rumah (dengan ahli, pasangan atau nama bersama)

 

Dokumen tambahan untuk rumah pertama atau kedua

Pembiayaan pembinaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang mungkin berbeza bagi pembinaan rumah pertama dan kedua. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

 

RUMAH PERTAMA PEMBELIAN TANAH DAN TANAH SENDIRI

PINJAMAN

 

 1. Bukti pinjaman

Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan  ATAU Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan* DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A /Surat Ikatan Serahak/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan dicagarkan kepada pemberi pinjaman

*Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun

 

 1. Bukti Pemilikan

Surat Perjanjian Membeli Tanah* DAN Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

*Tarikh perjanjian tidak melebihi 2 tahun dengan Surat Perjanjian Bina Rumah

 

 1. Bukti Pembinaan

Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)

ATAU Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

 

 1. Bukti Kelulusan

Harta Dalam Majlis Bandaran

Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

 

Harta Di Luar Majlis Bandaran

Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah

 

 1. Bukti Pertalian

Sijil Perkahwinan

 

Semua dokumen diperlukan terlibat dalam pemilikan tanah sendiri  berkait kecuali Bukti Pertalian tidak diperlukan .

 

RUMAH PERTAMA PEMBELIAN TANAH  dan TANAH SENDIRI

PEMBIAYAAN SENDIRI

 

 • Bukti Pembayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah ATAU Resit bayaran binaan/bil pembelian bahan binaan ATAU Resit kos buruh pembinaan ATAU Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor.Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

 

 • Bukti Pemilikan seperti Surat Perjanjian Membeli Tanah DAN Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

*Jika tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Perjanjian membina Rumah

 • Bukti Pembinaan Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama) ATAU Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

 

 • Bukti Pembinaan (2)

Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang daripada 20%

Bagi kes pembinaan oleh kontraktor dan arkitek bertauliah

 • Bukti Kelulusan

Harta Dalam Majlis Bandaran

Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

 

Harta Di Luar Majlis Bandaran

Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN

Pelan lakaran rumah

 

 • Bukti Lokasi

Pelan lokasi tapak pembinaan rumah (bagi kes rumah yang dibina di luar kawasan Majlis Perbandaran)

 

 • Bukti Pertalian hanya tertakluk kepada pembelian tanah bukan milikan tanah

Sijil Perkahwinan ATAU Sijil Kelahiran

Pembinaan bersama ahli keluarga terdekat (suami/isteri/ibu bapa /ibu bapa mentua/ibu bapa tiri/ibu bapa angkat/ anak/anak tiri/anak angkat/ adik beradik)

 

 

RUMAH KEDUA PEMBELIAN TANAH DAN TANAH SENDIRI

PINJAMAN

 

 • Bukti Pinjaman

Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan ATAU Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*

DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A /Surat Ikatan Serahak /Suratan Hak milik atas nama ahli dan dicagarkan kepada pemberi pinjaman

*Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun*

 

 

 • Bukti Pemilikan

Surat Perjanjian Membeli Tanah DAN Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

Jika tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Perjanjian Membina Rumah

 

 

 

 • Bukti Pembinaan

Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)

ATAU

Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

 

 

 • Bukti Kelulusan

Harta Dalam Majlis Bandaran

Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU

Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

 

 

Harta Di Luar Majlis Bandaran

Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah.

 

 • Bukti Pertalian hanya tertakluk kepada pembelian tanah sahaja

Sijil Perkahwinan ATAU Sijil KelahiranPembinaan bersama ahli keluarga terdekat (suami/isteri/ibu bapa/ibu bapa mentua/ibu bapa tiri/ibu bapa angkat/ anak/anak tiri/anak angkat/adik beradik)

 

 • Bukti Pelupusan

Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama

 1. Borang Pindah milik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;

ATAU

Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.

 

 1. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU

 

 1. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DANSurat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU

 

 1. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU

 

 1. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU

 

 1. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU

 

 1. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU

 

 1. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU

 

 1. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

 

 

RUMAH KEDUA PEMBELIAN TANAH DAN TANAH SENDIRI

PEMBIAYAAN SENDIRI

 • Bukti Pembayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah ATAU

Resit bayaran binaan/bil pembelian bahan binaan ATAU Resit kos buruh pembinaan ATAU Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor

Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

 

 

 

 

 • Bukti Pemilikan

Surat Perjanjian Membeli Tanah DAN Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli. Tarikh perjanjian tidak melebihi 2 tahun dengan Surat Perjanjian Bina Rumah

 

 • Bukti Pembinaan

Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama) ATAU Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan.

 

 • Bukti Kelulusan

Harta Dalam Majlis Bandaran

Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU

Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

 

Harta Di Luar Majlis Bandaran

Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah.

 

 

 

 • Bukti Pembinaan (2)

Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang daripada 20%

 

 • Bukti Lokasi

Pelan lokasi tapak pembinaan rumah (bagi kes rumah yang dibina di luar kawasan Majlis Perbandaran)

 

 • Bukti Pertalian ( hanya tertakluk kepada pembelian tanah bukan tanah milik sendiri)

Sijil perkahwinan ATAU Sijil Kelahiran.

Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

 

 • Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama
 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;

ATAU

Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.

 

 1. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU

 

 1. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
 2. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU

 

 1. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU

 

 1. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU

 

 1. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam ;ATAU

 

 1. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU

 

 1. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU

 

 1. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

 

 

 

PEMBELIAN TANAH & PEMBINAAN RUMAH SECARA PAKEJ

PINJAMAN

 • Bukti Pinjaman

Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan ATAU Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan* DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A /Surat Ikatan Serahak /Suratan Hakmilik atas nama ahli dan dicagarkan kepada pemberi pinjaman

Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun.

 

 • Bukti Pembinaan

Surat Perjanjian Bina Rumah (Tarikh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) DAN Suratan Perjanjian Jual Beli Tanah (Tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Perjanjian Membina Rumah)

 

 • Bukti Pemilikan

Suratan Hakmilik Tanah atas nama penjual/pemilik tanah

Surat Wakil Kuasa yang didaftarkan di mahkamah.

*Sekiranya pembelian tanah dan pembinaan rumah menggunakan Surat Wakil Kuasa

 

 • Bukti Pertalian

Sijil Perkahwinan ATAU Sijil Kelahiran

Wajib untuk pembelian bersama ahli keluarga terdekat (suami/isteri/ibu bapa/ibu bapa mentua/ibu bapa tiri/ibu bapa angkat/anak/anak tiri/anak angkat/adik beradik) sekiranya pemohon bukan peminjam.

 

 • Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama

 

 1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah; ATAU

 

Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.

 1. b) Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU

 

 1. c) Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU

 

 

 1. d) Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. e) Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 

 1. f) Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU

 

 1. g) Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU

 

 

 1. h) Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU

 

 1. i) Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 

 1. j) Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU

 

 1. k) Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
 2. l) Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU

 

 1. m) Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 

 1. n) Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

PENGELUARAN KWSP MEMBINA KEDIAMAN DARIPADA AKAUN 2

 

PEMBELIAN TANAH & PEMBINAAN RUMAH SECARA PAKEJ

PEMBIAYAAN SENDIRI

 • Bukti Pembayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah .Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang dari 20% ATAU Sijil Layak Menduduki (Certificate of Fitness – CF/Certificate of Occupation – CO)

 

 • Bukti Pembinaan

Surat Perjanjian Bina Rumah (Tarikh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan) DAN  Surat Perjanjian Jual Beli Tanah (Tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Perjanjian Membina Rumah)

 

 • Bukti Pemilikan

Suratan Hakmilik Tanah atas nama penjual/pemilik tanah / Surat Wakil Kuasa yang telah didaftarkan di Mahkamah*

*Sekiranya pembelian tanah dan pembinaan rumah menggunakan Surat Wakil Kuasa

 

 

 • Bukti Pengesahan

Surat Pengesahan Pemaju mengenai belian tunai yang mengandungi butiran harta

 

 • Bukti Pertalian

Sijil Perkahwinan ATAU  Sijil Kelahiran

Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik sekiranya pemohon bukan peminjam.

 

 • Bukti Pelupusan

 

 1. Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama

Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;

ATAU

Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.

 

 1. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
 2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU

 

 1. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual          Beliantara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1.  Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh  mahkamah (KTN16F); ATAU

 

 1. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU

 

 1. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU

 

 1. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU

 

 1. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU

 

 1. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU

 

 1. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU

 

 1. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

 

MEMBINA RUMAH PANJANG/RUMAH ATAS TANAH ADAT (TANAH SENDIRI)

PEMBIAYAAN SENDIRI

 • Bukti pembinaan

Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)

ATAU

Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

 

 • Bukti Kebenaran

Surat Kebenaran Membina Rumah daripada Ketua Puak/Masyarakat yang diiktiraf dah disahkan oleh Pejabat Tanah (Land Survey Department)

Gambar ahli bersama Ketua Puak/Masyarakat di hadapan rumah yang dibina

 

 • Bukti Bayaran

Bukti bayaran sekurang-kurangnya 20% daripada kos pembinaan seperti:

Resit bayaran ATAU Bil pembelian bahan binaan ATAU Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor

(Bukti bayaran di atas tidak melebihi tempoh tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima)

 

 • Pelan lokasi tapak pembinaan rumah

 

 

 

 

PENGELUARAN KWSP MEMBINA KEDIAMAN DARIPADA AKAUN 2 

 

 

 

 

CARA BAYARAN DALAM NEGARA VS LUAR NEGARA

DALAM NEGARA LUAR NEGARA
Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda

Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank

Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda

Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan

Anda akan diberi Cek Jurubank

Jika bayaran ke akaun anda gagal

Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar

Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan

 

PERINGATAN PENTING

 1. Mengesahkan dokumen anda

Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh ORANG YANG DIBERI KUASA.

(Lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

 

 

ORANG YANG DIBERI KUASA.

 1. PEMOHON DI MALAYSIA

 

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Salinan MyKad/Pasport dan dokumen-dokumen sokongan lain ·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 ke atas atau Pegawai kaunter KWSP)

·         Pegawai Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi/Konsulat Negara pemohon di Malaysia

·         Majikan Pemohon

·         Ketua Kampung/Penghulu/Penggawa

Jaksa Pendamai

·         Peguam bela dan peguam cara

·         Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

·         Ahli Dewan Undangan Negeri

·         Ahli Parlimen

·         Ketua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/Ketua Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP)

 

Salinan resit pembayaran untuk yuran pembelajaran ·         Pegawai di Institut Pengajian Tinggi Awam

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

 

Surat kelulusan kursus yang diiktiraf dan sebarang dokumen lain yang dikeluarkan oleh institut pengajian tinggi swasta ·         Pegawai di Institut Pengajian Tinggi Swasta

 

Skim Pelaburan Ahli  

·         Pegawai Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dibenarkan

 

Pengeluaran Meninggalkan Negara ·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 ke atas atau Pegawai kaunter KWSP)

·         Pegawai Kedutaan/Pesuruhjaya Tinggi/Konsulat Negara pemohon di Malaysia

Majikan Pemohon

 

Pengeluaran Perumahan – Semua dokumen utama dan sokongan

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

·         Peguam yang menguruskan proses jual beli/pinjaman

Pegawai Bank berkaitan yang menguruskan pinjaman

 

 

 

 

 

 

 1. PEMOHON LUAR NEGARA

 

Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Semua dokumen ·         Kedutaan Malaysia

·         Suruhanjaya Tinggi/Konsulat Malaysia

·         Suruhanjaya Perdagangan Malaysia

·         Notari Awam

·         Ketua Pejabat Pelajar Antarabangsa universiti berkenaan (Hanya untuk pengeluaran Pelajaran)

 

 

 

 

 

 1. PEMOHON PENGELUARAN KEMATIAN
Dokumen Orang Yang Diberi Kuasa
Salinan MyKad dan dokumen sokongan lain

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

·         Majikan Pemohon

·         Ketua Kampung/Penghulu/Penggawa

Jaksa Pendamai

·         Peguam

·         Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional

·         Ahli Dewan Undangan Negeri

·         Ahli Parlimen

 

Salinan Surat Pentadbiran/Geran Probet ATAU Surat Pentadbiran/Geran Probet Dalam Talian (Online) Dicetak

 

·         Pihak berkuasa yang mengeluarkan Surat Pentadbiran/Geran Probet

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

 

Salinan buku akaun bank

 

·         Pegawai KWSP (Gred 18/G5 dan ke atas atau Pegawai di kaunter)

Pegawai Bank berkenaan

 

 

 

 

 1. Pastikan bank panel anda

Rujuk kepada senarai BANK PANEL KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli.

BANK PANEL KWSP  boleh rujuk di:-

https://www.kwsp.gov.my/ms/about-epf/resources/panel-banks-certifying-    officers#panelbanks

 

BANK PANEL KWSP

Panel Institusi Pengkreditan Terus Akaun Semasa/Simpanan

 

·         Affin Bank Bhd

·         Agrobank Bhd

·         Alliance Bank Bhd

·         Al-Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Bhd

·         AmBank Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

·         Bank Muamalat Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Citibank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         HSBC Amanah Malaysia Bhd

·         HSBC Bank Bhd

·         Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bhd

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         Standard Chartered Bank Bhd

·         Standard Chartered Saadiq Bhd

·         United Overseas Bank Bhd

 

Panel Institusi Pengkreditan Terus Pinjaman Perumahan

 

·         Affin Bank

·         Alliance Bank Malaysia Bhd

·         Ambank (M) Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Citibank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         HSBC Bank (M) Bhd

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bank Bhd

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         United Overseas Bank (Malaysia) Bhd

 

 

Panel bank Prima

 

·         Ambank

·         CIMB

·         Maybank

·         RHB

 

Institusi Pengurusan Dana

 

·         Affin Hwang Asset Management Berhad

·         Amanah Saham Nasional Berhad

·         Amanah Saham Sarawak Berhad

·         AmFunds Management Berhad

·         Astute Fund Management Berhad

·         BOS Wealth Management Malaysia Berhad

·         Eastspring Investments Berhad

·         Hong Leong Asset Management Bhd

·         KAF Investment Fund Berhad

·         Kenanga Investors Berhad

·         Manulife Investment Management (M) Berhad

·         MIDF Amanah Asset Management Berhad

·         Pheim Unit Trusts Berhad

·         PMB Investment Berhad

·         Principal Asset Management Berhad

·         Public Mutual Berhad

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Beli/Bina Rumah

 

·         Affin Bank Bhd

·         Bank Islam (M) Bhd

·         CIMB Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Mengurangkan/Menyelesaikan Baki Pinjaman Dan Ansurans Bulanan Pinjaman Perumahan

 

·         Affin Bank Bhd

·         Alliance Bank Bhd

·         AmBank Bhd

·         Bank Islam (M) B

·         Bank Muamalat Bhd

·         Bank Simpanan Nasional

·         CIMB Bank Bhd

·         Hong Leong Bank Bhd

·         Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

·         Maybank Bhd

·         OCBC Bank

·         Public Bank Bhd

·         RHB Bank Bhd

·         United Overseas Bank Bhd

 

 

Institusi Yang Terlibat Dengan E-Pengeluaran Pendidikan

 

·         Institusi Pengajian Tinggi

ü  International Islamic University Malaysia (IIUM)

ü  Universiti Multimedia(MMU)

ü  Open University Malaysia (OUM)

ü  Universiti Teknologi Mara (UiTM)

ü  UNITAR International University

ü  Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang (UPM)

ü  UTMSPACE

ü  Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

ü  Universiti Malaya (UM)

ü  Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

ü  Pusat Kembangan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (PKP UKM)

ü  Admal Aviation College (Admal)

ü  Universiti Malaysia Pahang (UMP)

ü  University of Malaya Centre for Continuing Education (UMCCed)

ü  Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)

ü  Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru (UTMJB)

ü  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

ü  Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

ü  Allied Aeronautics Training Centre Sdn Bhd (AATC)

 

·         Pemberi Pinjaman Pendidikan

ü  Majlis Amanah Rakyat (MARA)

ü  Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

ü  Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

ü  Yayasan ANGKASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hantar ke KWSP

Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

CARI KWSP TERDEKAT di sini https://www.kwsp.gov.my/ms/reach-us/offices-kiosks

 

MEL KE KWSP

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

Karung Berkunci No. 220

Jalan Sultan

46720 Petaling Jaya,

Selangor, Malaysia

 

 1. Perlu maklumat lanjut?

Layari : https://www.kwsp.gov.my/ms/home

 

 

 

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *