BANTUAN JKM 2024 : CARA PERMOHONAN

BANTUAN JKM 2024 : CARA PERMOHONAN
Share Artikel Ini Di Media Sosial

BANTUAN JKM 2024 : CARA PERMOHONAN

Tahukah anda cara permohonan bantuan JKM 2024? Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.

APAKAH BANTUAN JKM 2024

Secara prinsipnya, di dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State). Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam proses menolong klien ke arah pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian, yang merupakan satu kaedah dalam kerja sosial. Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah hidup berdikari.

Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif ke arah hidup berdikari.

Bagi tahun 2024, bantuan yang disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) melibatkan peruntukan lebih RM2.4 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 450 ribu rakyat khususnya isi rumah miskin tegar, warga emas, kanak-kanak dan OKU.

Justeru, Perdana Menteri YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa syarat kelayakan diperluas selaras dengan kenaikan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Makanan 2023 iaitu RM1,198 sebulan.

OBJEKTIF BANTUAN JKM

 • Memenuhi keperluan asas (basic needs) bagi meringankan beban penerima bantuan
 • Alat sokongan sosial (social support tools) untuk menilai kemampuan penerima bantuan ke arah berdikari dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan
 • Alat pemulihan (rehabilitation tools) agar penerima bantuan terus kekal tinggal bersama komuniti/masyarakat.
 • Sumber kewangan sementara penerima bantuan meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup

SENARAI BANTUAN JKM 2024

CARA PERMOHONAN BANTUAN JKM 2024

Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.

Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

BORANG PERMOHONAN MANUAL (PDF)

Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Borang permohonan yang berkaitan:

 1. JKM 18 Borang Permohonan Bantuan 
 2. JKM 20 Borang Kaji Semula Bantuan

CARA PERMOHONAN BANTUAN JKM 2024 ONLINE

Permohonan Bantuan JKM boleh dibuat secara online melalui Portal eBantuan JKM di pautan berikut:

http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/

PERHATIAN : Sila hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut Daerah mana yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari permohonan dibuat diatas talian. Kegagalan berbuat demikian sistem akan membatalkan permohonan tersebut secara automatik.

DOKUMEN SOKONGAN BANTUAN JKM 2024

Selain borang di atas, bagi membolehkan permohonan bantuan anda diproses dan dibuat penilaian, anda dikehendaki membawa bersama dokumen-dokumen berikut:

 • Salinan Kad Pengenalan diri pemohon
 • Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama
 • Salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama,
 • Salinan Kad OKU/ slip pendaftaran sementara OKU;(Jika Kategori OKU)
 • Salinan penyata pendapatan /surat akuan pendapatan;(jika bekerja sendiri)
 • Salah satu Bil Utiliti (air/elektik/telefon/astro)
 • Laporan pegawai perubatan dari hospital/klinik kesihatan kerajaan/swasta (bagi kes OKU tidak bekerja/ terlantar/kronik/alat tiruan)
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan

MAKLUMAT LANJUT

Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 6, 9-18
No 55, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya

Telefon : 03 – 8000 8000

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *